Auto start niet, maar de batterij is goed? (5 tips voor het oplossen van problemen) (2023)

Wanneer uw auto niet wil starten, is het eerste wat u moet doen de accu controleren. Als de batterij echter goed is, wordt het tijd om naar andere mogelijke oorzaken te kijken. Dit komt omdat als uw auto niet start, de batterij misschien niet het probleem is.

In feite zijn er verschillende andere componenten die ervoor kunnen zorgen dat uw auto niet start. In deze blogpost bespreken we enkele van de meest voorkomende redenen waarom een ​​auto niet wil starten (dat is niet uw lege accu!) en wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

Laten we het bekijken.

Inhoudsopgave

  • Hoe weet ik dat het niet mijn auto-accu is?
  • Problemen oplossen Waarom uw auto niet wil starten (als het niet de batterij is)
  • Hoe u uw auto onderhoudt zodat hij lang meegaat
  • Veelgestelde vragen
  • Conclusie

Hoe weet ik dat het niet mijn auto-accu is?

Voordat we kijken naar de andere componenten die ervoor kunnen zorgen dat uw auto niet start, laten we er zeker van zijn dat dit niet het geval isde auto-accu. Om zeker te zijn, kunt u een multimeter gebruiken om de spanning van de batterij te controleren. Als de spanning tussen de 12 en 14 volt ligt, is uw accu waarschijnlijk in goede staat.

Als de spanning eraf is, kan datgeef je batterij een vliegende startom het weer op gang te krijgen. Als de batterij echter in orde lijkt te zijn, is het tijd om verder te gaan en naar enkele van de andere componenten te kijken die ervoor kunnen zorgen dat uw auto niet start.

Problemen oplossen Waarom uw auto niet wil starten (als het niet de batterij is)

Het kan zo frustrerend zijn als uw auto niet wil starten en u niet zeker weet waarom. Hier zijn enkele van de meest voorkomende redenenwaarom een ​​auto niet wil starten:

(Video) How to solve a problem when car wont start but battery is good

1. Controleer de startmotor

De startmotor is een van de meest voorkomende redenen waarom een ​​auto niet start maar de accu wel goed is. Als uw startmotor het begeeft of na verloop van tijd versleten is, kan hij uw motor niet meer aandrijven.

De startmotor is verantwoordelijk voor het laten draaien van de motor wanneer u de sleutel in het contact draait. Als de startmotor een klikkend geluid maakt, dan is het wellicht tijd om deze te controleren en eventueel te vervangen.

2. Controleer de kabels en draden

Soms kan het probleem zo simpel zijn als een losse verbinding ergens in het elektrische systeem van de auto. Controleer uw accukabels en andere draden op tekenen van losse onderdelen die de elektrische verbinding kunnen verstoren.

Ook als dekabels en draden zijn gecorrodeerd, kunnen ze mogelijk niet genoeg vermogen leveren om de auto te starten. Controleer de accupolen, startmotordraden en andere kabels op corrosie. Als u corrosie aantreft, moet u deze met een staalborstel verwijderen.

Vervang alle beschadigde onderdelen en zorg ervoor dat ze stevig zijn aangesloten op de auto-onderdelen die nodig zijn.

3. Controleer het brandstofsysteem

Als uw motor niet genoeg brandstof krijgt, start hij niet. Controleer daarom uw brandstoftank, brandstofleidingen,benzine pomp, en filters om ervoor te zorgen dat ze allemaal intact zijn en naar behoren functioneren.

Als er een verstopt brandstoffilter is of als er verstoppingen of verstoppingen in de brandstofleidingen zitten, kan dit ertoe leiden dat de auto niet start. U moet deze onderdelen laten controleren en indien nodig schoonmaken of vervangen.

(Video) Top 5 Reasons Your Car Won't Start IDENTIFY SOUNDS for Battery and Alternator Issues

4. Controleer uw ontstekingssysteem

Auto start niet, maar de batterij is goed? (5 tips voor het oplossen van problemen) (1)

Het ontstekingssysteem bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de bougies, verdelerkap, bobines en neutrale veiligheidsschakelaar. Elk van deze onderdelen kan voorkomen dat uw auto start wanneer ze defect raken of defect raken, mogelijk zelfs veroorzakendmotor misfire problemen.

Om het ontstekingssysteem te controleren, gebruikt u een multimeter om elk onderdeel op spanning te testen. Als de contactschakelaar of een van de componenten een lage uitgangsspanning heeft dan verwacht, moet u dat onderdeel laten controleren bij een autoreparatiewerkplaats.

5. Controleer op andere problemen

Er kunnen verschillende andere problemen zijn waardoor uw auto niet start, afgezien van wat hierboven is besproken. Dat zou bijvoorbeeld kunnenuw dynamo, uw transmissie of corrosie op onder andere de accupolen. Het kan zelfs iets simpels zijn als een leegte hebbengastank.

In de meeste situaties moet u een ervaren autotechnicus naar uw voertuig laten kijken, vooral als het een probleem is dat u niet zelf kunt oplossen.

Hoe u uw auto onderhoudt zodat hij lang meegaat

Nu we weten hoe we problemen met het starten van uw voertuig kunnen oplossen, gaan we kijkenhoe je het moet verzorgenvanaf dag een. Als u wilt dat uw auto lang meegaat, moet u regelmatig onderhoud plegen. Hier zijn enkele tips voor het onderhoud van uw auto:

1. Controleer de vloeistofniveaus

Zorg ervoor dat u regelmatig het niveau van alle vloeistoffen in uw auto controleert. Dit omvat olie, koelvloeistof, transmissievloeistof, stuurbekrachtigingsvloeistof en remvloeistof. Controleer op eventuele lekken of lage niveaus die moeten worden bijgevuld of vervangen.

(Video) Car Not Starting or Turning Over Help | A Step by Step Guide

2. Test de batterijspanning

Gebruik een voltmeter om de spanning van de batterij van tijd tot tijd te testen om er zeker van te zijn dat deze nog correct functioneert. Dit is een manier om een ​​zogenaamde belastingstest uit te voeren.

Een belastingstestis een geweldige manier om ervoor te zorgen dat u een goede batterij heeft die voldoende vermogen heeft om de auto te starten. Het test hoeveel stroom de batterij kan produceren onder belasting en controleert ook op eventuele problemen met de spanning. Als de spanning te laag is, kan dit erop duiden dat deze binnenkort moet worden vervangen.

3. Vervang bougies regelmatig

Slechte bougies zijn een van de belangrijkste onderdelen van uw voertuig en moeten om de paar jaar of zoals aanbevolen door uw fabrikant worden vervangen.

4. Laat uw motor regelmatig afstellen

Je motor laten tunenregelmatig is essentieel voor een soepele en efficiënte werking van uw auto. Laat een gekwalificeerde monteur uw bobines, verdelerkap, brandstofpomp en andere vitale auto-onderdelen controleren die mogelijk moeten worden vervangen of afgesteld.

5. Controleer de onderdelen van het brandstofsysteem regelmatig

Zorg ervoor dat u de brandstoftank controleert op lekken, evenals de brandstofleidingen en het filter op verstoppingen die het starten van het voertuig zouden kunnen verhinderen. Als u een diesel rijdt, zorg er dan voor dat u deze tijdens de koude wintermaanden binnen in de garage bewaartvermijd dat uw brandstof geleert.

6. Inspecteer elektrische componenten

Auto start niet, maar de batterij is goed? (5 tips voor het oplossen van problemen) (2)

Het is belangrijk om al uw elektrische componenten regelmatig te inspecteren, zoals koplampen, dashboardverlichting,sleutelhanger knoppenen startmotorkabels. Controleer of ze goed werken en vervang ze indien nodig.

7. Vervang uw distributieriem

Uw distributieriem moet om de zoveel tijd worden vervangen, zoals aanbevolen door uw fabrikant. Als het niet op tijd wordt vervangen, kan dit ernstige schade aan andere onderdelen van de motor veroorzaken, zoals de nokkenas, krukas en verdeler.

(Video) De Tip - Hoe start je een lege autobatterij?

8. Controleer de bandenspanning

Bandenspanning is een van de meest over het hoofd geziene componenten als het gaat omonderhoud van uw voertuig. Als de bandenspanning laag is, kan dit problemen met uw rijgedrag veroorzaken.

U moet de spanning van alle vier de banden met een band controlerengraadmetermaandelijks en zorg ervoor dat het op het aanbevolen niveau blijft. Als de bandenspanning laag is, pomp de banden dan op tot de juiste spanning.

Veelgestelde vragen

Nu we het auto-onderhoud hebben besproken, laten we een aantal veelgestelde vragen over auto-accu's beantwoorden.

V1: Wat is de meest voorkomende reden voor een lege auto-accu?

De meest voorkomendereden voor een lege auto-accueen lampje aan laat of de accu leeg laat lopen door accessoires aan te sluiten terwijl de motor uitstaat. Het kan ook gebeuren doordat het enkele jaren geleden is dat u het voor het laatst hebt vervangen.

V2: Wat is de meest voorkomende oorzaak dat een auto niet start?

De meest voorkomendeoorzaak dat een auto niet startis meestal te wijten aan een lege batterij. Het kan echter ook een defecte startmotor zijn, slechte contactschakelaar, slechte bougies, accukabels datzijn gecorrodeerdof los, een verstopt brandstoffilter of een aantal andere dingen. Als geen van deze het probleem lijkt te zijn, moet u uw voertuig naar een autoreparatiewerkplaats brengen en een getrainde professional naar uw voertuig laten kijken.

Conclusie

Daar heb je het! Door deze tips voor het oplossen van problemen op te volgen en regelmatig voor uw auto te zorgen, kunt u ervoor zorgen dat deze lange tijd goed blijft werken en onverwachte storingen of problemen bij het starten van uw auto verminderen. Want dat is echt het allerlaatste wat je nodig hebt – vooral op koude ochtenden of als je al te laat op je werk komt!

Nogmaals, zorg ervoor dat u de accuspanning regelmatig controleert en alle onderdelen vervangt die moeten worden vervangen, zoals bougies, brandstoffilters, luchtfilters, distributieriemen en meer. En als al het andere faalt, moet u uw auto naar een reparatiewerkplaats brengen voor verdere diagnose. Hoe beter u van tevoren voor uw voertuig zorgt, hoe minder problemen u onderweg zult hebben.

Welke andere problemen bent u tegengekomen waardoor uw auto niet start? Laat het ons weten in de reacties hieronder!

(Video) Startkabels gebruiken: dit moet je weten

Gerelateerde berichten:

  • Wat te doen na het vervangen van de auto-accu? (Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij)
  • Hoeveel volt heeft een auto-accu nodig om te starten? (Tips voor het testen van de batterijspanning)

Videos

1. Wat te doen als je auto niet begint.
(Scotty Kilmer)
2. Een auto bevestigen die niet begint wanneer u de sleutel draait
(Scotty Kilmer)
3. Dynamo problemen herkennen en voorkomen | Wegenwacht Legt Uit
(ANWB)
4. Accu en dynamo testen
(Michel Min)
5. Kapotte startmotor | Wegenwacht vlog #86
(ANWB)
6. Nachtvorst?! Doe dit om Accu of Startproblemen te Voorkomen
(four38AM)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 08/08/2023

Views: 6000

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.