Broeikaseffect: voor- en nadelen (2024)

TutorBin

·

Volgen

6 min gelezen

·

23 september 2019

--

Met de toenemende buzz rond klimaatverandering en opwarming van de aarde, wordt het hele idee van het broeikaseffect steeds meer besproken. Terwijl sommige experts illustreren hoe broeikasgassen belangrijk zijn voor duurzame groei, benadrukken anderen het schadelijke effect dat het heeft op het menselijk bestaan. Steevast zijn er zowel negatieve als positieve effecten van het broeikaseffect. Voordat we beginnen te zeggen of het broeikaseffect goed of slecht is, is het een goed idee om te begrijpen wat het broeikaseffect is en wat de voor- en nadelen van het broeikaseffect zijn. Dit artikel zal een vergelijking maken tussen de voor- en nadelen van het broeikaseffect door diep in het hele fenomeen te duiken-

Broeikaseffect: voor- en nadelen (2)

Broeikaseffect verwijst naar een proces waarbij thermische straling van het aardoppervlak wordt geabsorbeerd door broeikasgassen en vervolgens in alle richtingen wordt uitgestraald. De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide, methaan, lachgas en ozon. De eerste drie zijn echter zorgwekkender als het gaat om het broeikaseffect, aangezien de schadelijke rol van ozon meer speelt met betrekking tot de opwarming van de aarde. Hoe het broeikaseffect functioneert, is een tweerichtingsproces. Ten eerste zijn deze gassen slechte absorbeerders en niet in staat om de zonnestraling die het aardoppervlak binnendringt tegen te houden. Dit verhoogt op zijn beurt de temperatuur van de aarde. Deze gassen absorberen echter effectief uitgaande straling en sturen deze naar het aardoppervlak. Dit draagt ​​​​verder bij aan de temperatuur van de aarde. Dit is in een notendop het broeikaseffect. Dit proces speelt al eeuwenlang een rol om de temperatuur op aarde op peil te houden. In feite repliceren sommige landen met lagere temperaturen dit mechanisme kunstmatig door kassen te bouwen om aangename gematigde omstandigheden te creëren.

Als we zeggen dat het broeikaseffect al eeuwen speelt en in feite een noodzaak is voor het menselijk bestaan, dan blijft de vraag waarom het de afgelopen jaren een reden tot zorg is. Nou, het antwoord is niet zo moeilijk te raden. De toename van het verbranden van fossiele brandstoffen en een toename van de ecologische voetafdruk over de hele wereld leidt tot een teveel aan koolstofdioxide in de atmosfeer. Deze exponentiële toename van CO2 in de atmosfeer zorgt voor een onbalans in de temperatuur. De logica is simpel. Naarmate de hoeveelheid CO2 toeneemt, neemt ook het vermogen ervan toe om zonnestraling vast te houden en naar het aardoppervlak te leiden. Dit draagt ​​bij aan een geleidelijke stijging van de temperatuur op aarde, die nu gevaarlijke niveaus bereikt. Bovendien veroorzaakt het broeikaseffect een snelle klimaatverandering met opwarming van de aarde, smeltende gletsjers, grillige gematigde omstandigheden, enz. Het is dus niet het broeikaseffect dat in wezen de oorzaak van het probleem is. In feite is het de menselijke tussenkomst die het evenwicht tussen de inkomende en uitgaande straling heeft verpest, vanwege de toegenomen CO2 die problematisch is.

De bijdrage van het broeikaseffect verdisconteren door het als een kwaad te bestempelen, is overdreven. Zoals hierboven vermeld, is het broeikaseffect een belangrijk element voor duurzaam leven. Er zijn verschillende voordelen van het broeikaseffect. Enkele van de belangrijkste voordelen van broeikasgassen zijn als volgt:

Het is geen verrassing dat het menselijk bestaan ​​en leven alleen mogelijk is bij een bepaalde temperatuur. Hoewel de atmosfeer van de aarde ook te maken heeft met variaties, zijn ze binnen een bepaalde limiet en niet te grillig. Het broeikaseffect helpt de aarde een behoorlijke temperatuur te behouden die deze planeet bewoonbaar maakt. De volledige eer voor deze leeftemperatuur gaat naar de broeikasgassen. Door de aanwezigheid van deze broeikasgassen is de aarde warm genoeg. Simpelweg omdat de broeikasgassen de zonnestraling kunnen vasthouden en terugkaatsen naar het aardoppervlak, is de reden dat de aarde nog niet bevroren is. Bovendien zorgen de broeikasgassen er ook voor dat we niet worden gefrituurd door de hitte van de zon door een bepaald percentage van de straling te absorberen. Daarom, aan de ene kant, zijn de voordelen van broeikasgassen hun vermogen om te voorkomen dat de warmte aan het aardoppervlak ontsnapt, waardoor het menselijk leven een klimaat heeft dat warm genoeg is. Aan de andere kant helpt hun vermogen om een ​​behoorlijk deel van de straling te stuiteren het menselijk leven om een ​​onaangenaam hete en ondraaglijke atmosfeer te vermijden. Bovendien zijn ze van vitaal belang geweest bij het op peil houden van het waterpeil van onze planeet. Zonder broeikasgassen zouden de poolkappen snel smelten, waardoor het waterpeil boven alarmerende waarden zou stijgen.

Stel je een zeef voor die je thuis gebruikt om melk te filteren en de onzuiverheden te verwijderen. Welnu, de broeikasgassen spelen precies dezelfde rol bij het beschermen van aardbewoners tegen gevaarlijke zonnestraling. Ze blokkeren die delen van de zonnestraling die schadelijk zijn voor ons bestaan ​​en kaatsen ze terug de atmosfeer in. Het grootste voorbeeld is dat van de UV- of Ultraviolette straling. Ozon, een van de belangrijkste broeikasgassen, werkt als een schild tegen de UV-stralen die de aarde binnendringen. Bij afwezigheid van de ozonlaag is er geen weerstand tegen de UV-stralen en zouden ze ons rechtstreeks bereiken. Ze hebben een enorm potentieel om het aardoppervlak en haar bewoners te schaden.

Fotosynthese, het proces waarbij planten hun eigen voedsel creëren en op hun beurt de voedselketen voor het bestaan ​​in gang zetten, hangt af van 3 belangrijke elementen. Denk hierbij aan CO2, water en zonlicht. CO2, een belangrijk broeikasgas, is hierbij van levensbelang. Zonder dit gas kunnen planten geen voedsel produceren. Hoewel dit misschien geen direct voordeel is van het broeikaseffect, is het wel een indirect effect. Aangezien het broeikaseffect niets anders is dan een proces waarbij broeikasgassen betrokken zijn, verdient hun bijdrage in welke vorm dan ook erkenning. Bovendien, aangezien het broeikaseffect bijdraagt ​​aan het verhogen van de CO2-niveaus, kan het onder gecontroleerde omstandigheden leiden tot een grotere voedselproductie. Planten in regio's met een grotere concentratie kooldioxide worden groter en leveren een grotere voedselbijdrage. In feite kan een verdubbeling van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer resulteren in een toename van 32% van de landbouwopbrengsten.

Het is waar dat het broeikaseffect een zegen is voor het handhaven van de bewoonbare temperatuur op aarde en dat het nog vele andere voordelen heeft. Het heeft echter ook een aantal nadelen:

Terwijl het broeikaseffect de temperatuur handhaaft, vertaalt de toename zich direct in stijgende temperaturen. Naarmate het volume van broeikasgassen toeneemt door meer verbranding van fossiele brandstoffen, enz., draagt ​​dit bij aan een stijging van de gemiddelde temperatuur en het klimaat op aarde. In feite zijn de afgelopen jaren veel warmere zomers geweest in vergelijking met de tienjarige gemiddelde trend. Naarmate de gassen toenemen, neemt ook hun vermogen en kracht toe om de warmte vast te houden en terug naar de aarde uit te stralen. Dit verhoogt steevast de temperatuur van de aarde.

De volgende in de rij is de stijging van de waterstanden boven de veilige markeringen. De logica is vrij simpel. Terwijl de gemiddelde temperatuur van de aarde gestaag stijgt, smelten de poolijskappen snel af. Dit resulteert in een enorme stijging van de waterstanden, ver boven de veilige niveaus. Deze snelle stijging van de oceaanwaterstanden kan steevast leiden tot overstromingen van laaggelegen gebieden en evacuatie eisen. De stijging van het waterpeil zal de ontheemding versterken en mensenlevens kosten, samen met de vernietiging van flora en fauna. Bovendien wordt het voortbestaan ​​van pinguïns en ijsberen op de poolkappen ernstig bedreigd,

Het is een bekend feit dat oceanen CO2 opnemen en de alkaliteit behouden. De snelheid waarmee koolstofdioxide toeneemt, is echter slecht voor het leven in zee. Naarmate meer en meer koolstofdioxide door de oceanen wordt opgenomen, zullen hun alkaliteitsniveaus gevaarlijke punten raken. Dit vormt in toenemende mate een ernstige bedreiging voor het zeeleven dat met uitsterven wordt bedreigd als de stijging van de alkaliteit aanhoudt.

De voor- en nadelen van het broeikaseffect is een van de meest populaire onderwerpen die studenten krijgen voor het schrijven van opdrachten en essays. De meeste studenten vragen zich af wat de reden hierachter is. Academische instellingen hebben twee redenen om studenten te stimuleren om aan dit onderwerp te werken. Ten eerste is het, omdat het een actueel karakter heeft, belangrijk dat studenten zich bewust zijn van wat er op milieuniveau gebeurt. Ze moeten weten hoe het broeikaseffect werkt en wat de impact ervan is. De logica is eenvoudig, om op de hoogte te blijven van de huidige gebeurtenissen. Ten tweede kunnen opdrachten over de voor- en nadelen van het broeikaseffect de leerlingen bewust maken van de noodzaak van het uur en hen helpen beseffen hoe kleine stappen die ze nemen een grote bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van de toename van het broeikaseffect.

Heb je onlangs een opdracht gekregen over de voor- en nadelen van broeikaseffect en wil je daar cijfers voor halen, overweeg dan om hulp te krijgen van experts vanTutorBin. Het panel van wereldwijde vakexperts kan u helpen bij het indienen van goedgeschreven en informatieve opdrachten en essays over de voor- en nadelen van het broeikaseffect en andere wetenschappelijke onderwerpen.

Broeikaseffect: voor- en nadelen (2024)

FAQs

Broeikaseffect: voor- en nadelen? ›

De zon verwarmt de aarde, de aarde straalt de warmte weer uit. Broeikasgassen houden de warmtestraling vast. Zonder dit natuurlijke broeikaseffect zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan de huidige wereldgemiddelde temperatuur van ongeveer 15 graden.

Wat zijn de voordelen van broeikaseffect? ›

De zon verwarmt de aarde, de aarde straalt de warmte weer uit. Broeikasgassen houden de warmtestraling vast. Zonder dit natuurlijke broeikaseffect zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan de huidige wereldgemiddelde temperatuur van ongeveer 15 graden.

Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect voor Nederland? ›

Gevolgen in Nederland

De zeespiegel stijgt. Het weer wordt extremer: meer zware buien, meer hittegolven. Er is meer kans op overstromingen: de rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren. Er is meer kans op wateroverlast: de riolering kan dan het vele water niet meer aan.

Wat zijn de 4 belangrijkste broeikasgassen? ›

De belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer zijn:
 • Waterdamp (H2O)
 • Kooldioxide (CO2)
 • Methaan (CH4)
 • Distikstofoxide (N2O)
 • Gefluoreerde broeikasgassen (CFK, HCFK, HFK, PFK, CF6)

Wat is het broeikaseffect korte uitleg? ›

Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel waarbij de van nature in de atmosfeer aanwezige gassen (vooral waterdamp) een deel van de door onze planeet uitgestraalde warmte vasthouden.

Wat zijn de gevolgen van vervuiling? ›

Luchtvervuiling heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de ozonlaag, het kan zure regen veroorzaken en kan soms bijdragen aan het broeikaseffect. Deze bijdrage aan het broeikaseffect is op het versterkte broeikaseffect en kan op langer termijn bijdragen aan een klimaatsverandering. Dit zorgt voor de opwarming van de aarde.

Wat kun je doen tegen het versterkte broeikaseffect? ›

Dit is wat jij kunt doen:
 1. Voetafdruktest. Meet jouw impact op de aarde met de voetafdruktest en volg de tips.
 2. Trein, bus of fiets. Met de trein, bus of fiets naar werk en school of vervang je auto voor een elektrische auto.
 3. Beperk verre vliegreizen. ...
 4. Eet plantaardig. ...
 5. Isoleren en besparen. ...
 6. Tweedehands producten en recyclen.

Wat is niet goed voor het klimaat? ›

De opwarming wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en landbouw.

Wat is het broeikaseffect en hoe is het ontstaan? ›

Het broeikaseffect ontstaat, omdat CO2 en andere gassen een beschermende laag vormen om de aarde. Ze laten de verwarmende stralen van de zon door, maar houden een deel van de warmte vast. Daar is onze luchtdeskundige weer. energiecentrales nog steeds kolen, gas of olie.

Wat gebeurt er als er teveel CO2 in de lucht komt? ›

Samenvattend: doordat er steeds meer koolstofdioxide in de atmosfeer komt die de warmtestraling vanaf de aarde naar de ruimte tegenhoudt, wordt de aarde warmer en ontstaan klimaatveranderingen die direct gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde.

Wat is het sterkste broeikasgas? ›

Het belangrijkste broeikasgas is waterdamp. Waterdamp werkt als een versterkingsmechanisme bij temperatuurveranderingen. Zonder broeikasgassen en met gelijke andere factoren (zoals de weerkaatsing van zonlicht) zou het gemiddeld op aarde 33 graden kouder zijn.

Welke 3 broeikasgassen zijn er? ›

Er zijn verschillende soorten broeikasgassen en hun potentieel om de aarde op te warmen varieert. De gassen die van nature in de atmosfeer voorkomen - maar ook door menselijke activiteiten ontstaan - zijn onder andere koolstofdioxide, methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O).

Wat is de meest voorkomende broeikasgas? ›

Koolstofdioxide (CO₂), dat twee derde van alle broeikasgassen uitmaakt, is het meest voorkomende broeikasgas. Het wordt grotendeels geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen.

Wat is een positief broeikaseffect? ›

We hebben te maken met een positief terugkoppelingseffect: de toename of afname van de andere broeikasgassen veroorzaakt een stijging of daling van de temperatuur, en die wordt dan versterkt door een stijging of daling van waterdamp in de atmosfeer.

Wat is versterkt broeikaseffect in kindertaal? ›

Broeikasgassen zorgen ervoor dat het op aarde gemiddeld 18 graden is. Maar omdat we steeds meer CO2 uitstoten, wordt het broeikaseffect versterkt. Gevolg: smeltende poolkappen en steeds vaker natte voeten.

Wat is het verschil tussen het broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect? ›

Ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen: Het normale broeikaseffect zorgt dat de aarde warm blijft, dat is nodig voor het leven op aarde, anders zou iedereen dood vriezen. Het versterkte broeikaseffect zorgt voor klimaatverandering, de opwarming van de aarde waardoor bijvoorbeeld ijskappen smelten.

Wat is de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect? ›

Het gebruik van fossiele brandstoffen, grootschalige houtkap en de veeteelt beïnvloeden steeds meer het klimaat en de temperatuur van de aarde. Hierdoor komen onnatuurlijk grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer, wat het broeikaseffect versterkt en de opwarming van de aarde versnelt.

Wat is het belangrijkste broeikasgas? ›

Waterdamp neemt bijna twee derde van het natuurlijke broeikaseffect voor zijn rekening en is daarmee het belangrijkste broeikasgas. Andere belangrijke broeikasgassen zijn kooldioxide, methaan en ozon.

Wat gebeurt er als de aarde met 2 graden opwarmt? ›

Overschrijding van 2 graden opwarming leidt tot gevaarlijke klimaatverandering en onomkeerbare gevolgen, zoals smeltende ijskappen en een stijgende zeespiegel. In Parijs beloofden landen daarom hun best te doen de opwarming tot 1,5 graden te beperken (ten opzichte van het pre-industriële tijdperk).

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 5827

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.